Wandeling met de verhalenverteller

daylight-dog-dog-leash-2043021

Photo by Dariusz Grosa from Pexels

 

Is dit dan het leven?

De verhalen-verteller (Ego-ik) vindt het maar saai

Vertelt dat uitdagingen belangrijk zijn.

Oeps onrust, waar haal ik zo snel een uitdaging vandaan?

Terwijl ik dit schrijf zit ik op een bankje in de duinen

De wind suist langs mijn oren en de vogels fluiten.

Is dit het dan ? 

Gaat de verhalen-verteller verder. 

Hoeveel van dit soort wandelingen heb je al gemaakt?

Wordt het niet eens tijd voor een andere omgeving?

Ik zit nog steeds op het bankje en de hond houdt de wacht.

Hier ga je de uitdaging of verandering niet vinden hoor, gaat de verhalenverteller verder. 

Geen mens te bekennen, zo ga je je nog ellendiger voelen.

Nog steeds zittend op het bankje

De wolken partijen zijn afwisselend van vorm

De lucht daartussen is blauw.

Verschillende tinten groen van de bomen. 

De wind voelt kouder om mijn oren en door mijn haar.

De zon schijnt op mijn wang. 

De hond kijkt mee. 

Ogen sluiten 

Een diepe ademhaling volgt. 

Ruimte en heuvellandschap om mij heen. 

In de verte twee mensen aan de wandel.

De verhalenverteller is …….

Warmte van de zon op mijn benen.

En zo is er plots weer wandelen en verder niets

Heerlijk leven.

Wat een uitdaging

Edith Slop


Is this life then?
The storyteller (Ego-ik) finds it boring
Tells that challenges are important.
Oops unrest, where do I get a challenge so quickly?
As I write this I am sitting on a bench in the dunes
The wind is rushing past my ears and the birds are singing.
Is this it then?
The storyteller continues.
How many of these walks have you already taken?
Isn’t it time for a different environment?
I’m still sitting on the bench and the dog is watching.
Here you are not going to find the challenge or change, the storyteller continues.
No one in sight, that’s how you start to feel even more miserable.
Still sitting on the bench
The cloud parties are varied in shape
The sky in between is blue.
Different shades of green from the trees.
The wind feels colder around my ears and through my hair.
The sun is shining on my cheek.
The dog is watching.
Close your eyes
A deep breath follows.
Space and hilly landscape around me.
Two people walking in the distance.
The storyteller is …..
Warmth from the sun on my legs.
And so suddenly there is walking again and nothing else
Wonderful life.
What a challenge
———————————

La vida ¿es eso?

La narradora  la encuentra aburrida

Dice que los desafíos  son importantes

¡Vaya!  ¿Dónde encuentro un desafío tan rápido?

Escribo sentada en un banco en las dunas

El viento silba en mis oídos y los pájaros cantan.

 

¿Eso es todo?

La narradora continúa.

¿Cuántos de esos senderos  ya has recorrido?

¿No es hora para otro ambiente?

El perro me mira, mientras sigo en el mismo banco.

Aquí no vas a encontrar el desafío ni el cambio, dice la narradora.

Nada en perspectiva,  y te sientes aún peor.

Todavía en el mismo banco.

Las nubes tienen diferentes formas.

En medio el cielo es azul.

Diferentes tonalidades del verde de los árboles.

El viento se siente más frío en mis oídos y en mi pelo.

El sol brilla en mi mejilla.

El perro mira.

Cierra los ojos.

Sigue un suspiro.

Espacio y paisaje montañoso a mí alrededor.

Dos personas caminando a lo lejos.

La narradora  está…

Calor del sol en mis piernas.

Y de pronto, voy caminando y nada más.

La vida es maravillosa.

Este es el desafío.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s